Brandtekniske regler

Brandtekniske regler; anvendelse af reglerne om lempelse, bygningsdel og rørdimensioner, bygningens anvendelse, bygningens højde, rummets brandbelastning, rørgennemføringer, rør i brandcelle, eksempler på brandbeskyttelse, brandbeskyttelse af vacuumventil, beskyttelse i skakte, brandbeskyttelse af rør i niche, traditionel brandbeskyttelse, brandbeskyttelse med brandmanchet, brandbeskyttelse med brandpakning, brandtekniske typeløsninger, brandtætning i etageadskillelser af træ og litteratur.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen