Beregningsgrundlag

Beregningsgrundlag; dimensioneringsbelastning, den forudsatte spildevandsstrøm, den dimensionsgivende spildevandsstrøm, den dimensionsgivende regnvandsstrøm, den dimensionsgivende drænvandsstrøm, den dimensionsgivende pumpeydelse, den dimensionsgivende afløbsstrøm, hydrauliske forudsætninger, dimensionering af afløbsledninger ved beregning, forudsætninger, liggende ledninger, stående ledninger og litteratur.

enheder

enhed

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen