Brandsikring i procesindustri

En risikoanalyse foretages og baseres på proces opbygning og ''flow'' i den aktuelle proces. For at kunne foreslå beskyttelse og beregne placering af detektorer samt fastlægge risikozoner, skal følgende oplyses: Kapacitet i tons eller kubikmeter/time.  Kapacitet på ventilator i kubikmeter/min. Information om råmaterialet.  Transportbånds hastighed i meter/sek. Operations temperatur i °C. Størrelse på ventiler, spjæld m.v. Diameter af rør/kanaler. Afstand i meter mellem mulige gnist-frembringere til udstyret der skal beskyttes.

Mange tilfælde nødvendiggør ikke totalt processtop, og forskellige slukningsmidler f.eks. vand, damp, CO2 eller mekanisk isolering med ekstrem hurtig adskillelse, kan bruges i de forskellige applikationer.

Mekanisk isolering
Ved at benytte hurtigt lukkende spjæld med en operationstid på 50-300 millisekunder - eller ved at indsætte et ''by pass'' spjæld, er det muligt at fjerne en antændelseskilde fra produktionslinien, uden at foretage processtop. Dette er specielt velegnet til processer, der er følsomme overfor afbrydelser.

Dampslukning
Hvor damp er tilstede, kan dét bruges som et meget effektivt slukningsmiddel, specielt i processer med stor volumen som f.eks. filtre, cycloner og f.eks. tromletørrere, som ikke kan lukkes ned temporært.

Vandslukning
Vand er det mest anvendte slukningsmiddel under forhold, hvor små vandmængder ikke er farlige eller ødelæggende for processen.
Med Firefly ''high speed'' pilotventiler kan en slukningszone udvikles på under 100 millisekunder.

CO2 slukning
Oftest er CO2 det eneste slukningsmiddel, hvor andre metoder af en eller anden grund er uacceptabel. Et CO2 slukningssystem kan også give store omkostnings besparelser, da det er et relativt billigt slukningsmiddel, som overalt er let at fremskaffe.

Firefly

Firefly
Albertslund El-Service Aps
Værkstedsgården 11
2620 Albertslund
Telefon + 45 43 62 16 04
Fax + 45 43 62 33 00
e-mail: aes@firefly.dk

www.firefly.dk

Firefly er et ''Risk Management'' firma, som er specialist i at udføre risikoanalyser for proces industrien.Baseret på en analyse skræddersys beskyttelses-systemer til forekommende risikozoner. Firefly råder over en bred proces ekspertise, og har dermed et unikt kendskab til teknik for forebyggende beskyttelses systemer i proces-industrien.

Firefly er et yderst effektivt forebyggende beskyttelsessystem mod brand og eksplosion i procesindustrien.

firefly bill

Systemet giver prioritet til slukning, før skade er opstået eller brand udbrudt, ved ekstremt hurtigt at registrere og slukke hede partikler, flammer og andre antændelsesemner, før en brand eller eksplosion opstår.

læs meget mere på www.firefly.dk 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Teknisk Ståbi<sup>®</sup>
Køb bogen