Teknisk Ståbi®


Køb bogen

Teknisk Ståbi i 25. udgave

25. udgave af Teknisk Ståbi®er rettet igennem, så de relevante materialeafsnit og især bogens kapitel 4 om last og sikkerhed afspejler de seneste ændringer i det danske anneks til Eurocodes (EN1990), øvrige konstruktionsnormer samt BR2018. Derudover er for eksempel bjælkeberegningerne i kapitel 2 udvidet, kapitel 5 om betonkonstruktioner er udvidet med afsnit om gennemlogning af plader, og teksten i kapitel 10 om fundering er justeret.

Teknisk Ståbi®  er skrevet og redigeret af et særdeles kyndigt forfatterhold med repræsentanter fra det nationale og internationale Eurocodearbejde.

Om forfatterne:

Matematik:
Civilingeniør Gunnar Mohr

Statik:
Civilingeniør, lic. techn. Lars Pilegaard Hansen

Dynamik:
Civilingeniør Carsten Munk Plum, ES-Consult
Civilingeniør, lic. techn. Eilif Svensson, ES-Consult

Last og sikkerhed:
Civilingeniør, lic. techn. Svend Ole Hansen, Svend Ole Hansen ApS
Civilingeniør Finn Olaf Precht Sørensen, EKJ rådgivende ingeniører A/S

Betonkonstruktioner:
Ingeniørdocent emeritus, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen, Syddansk Universitet
Lektor, Ingeniør Henning Laustsen, Ingeniørhøjskolen Århus Universitet

Stålkonstruktioner:
Civilingeniør Carsten Munk Plum, ES-Consult
Civilingeniør, lic. techn. Eilif Svensson, ES-Consult

Trækonstruktioner:
Civilingeniør, ph.d. Jørgen Munch-Andersen, Træinformation
Civilingeniør Jacob Ettrup Petersen, MOE A/S

Murværkskonstruktioner:
Civilingeniør, ph.d. Thomas Cornelius, Cornel Aps
Civilingeniør, ph.d. Lars Zenke Hansen, ALECTIA A/S

Letbetonkonstruktionselementer:
Civilingeniør, ph.d. Thomas Cornelius, Cornel Aps
Docent, lic. techn. Per Goltermann, DTU•Byg, Danmarks Tekniske Universitet

Fundering:
Udviklingschef, Professor, lic. techn. Jørgen S. Steenfelt, Cowi
Udviklingschef, Lektor, akademiingeniør, Carsten S. Sørensen, Cowi

Symboler og enheder. Materialedata. Korrosion. Fugt og fugttransport:
Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, SBi

Lyd:
Lektor, civilingeniør Bo Mortensen, Gade & Mortensen Akustik A/S

www.altomteknik.dk/indhold/bygge-teknik.aspx for erhverv - tilsvarende for det svenske marked her

Formler, formelsamling og teknisk viden

enhedsomregner

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik