Teknisk Ståbi®


Køb bogen

Teknisk Ståbi i 23. udgave

TEKNISK STÅBI - byggebranchens tro og pålidelige følgesvend i en menneskealder - er netop udkommet i 23. udgave. Bogen er revideret i forhold til de nyeste Eurocodes, og der er tilført et nyt kapitel om dynamik. TEKNISK STÅBI er skrevet af branchespecialister, som hver især besidder stor specialviden inden for deres fagområde og hermed er med til at sikre, at bogen er så korrekt og anvendelig som muligt.

Teknisk Ståbi, som nu er udkommet i 23. udgave, er fortsat byggebranchens bibel, når det gælder samlet opdateret viden om det byggetekniske beregningsgrundlag. I forhold til den forrige udgave er bogens kapitler revideret, så de er ajourført i overensstemmelse med de seneste ændringer i Eurocodes og de tilhørende danske annekser.

Blandt 23. udgaves ændringer kan fremhæves: Ændrede værdier og beregningsmetode for retningsmæssige lastværdier og resulterende lastkombinationer og ændrede karakteristiske styrke- og stivhedstal for konstruktionstræ. Desuden er kapitlet om træ opdateret til den nye limtræsstandard, selv om den gamle standard sideløbende med den nye vil være gældende et stykke tid endnu. Derudover er Teknisk Ståbi udvidet med et nyskrevet kapitel om dynamik.

Der er ikke ændret i den måde, ståbien er opbygget på; grundlæggende matematik, statik, dynamik, last og sikkerhed, bygningskonstruktioner i beton, stål, træ, murværk, letbeton, fundering samt fysik og bygningsfysik. Den trofaste læser vil således uden problemer kunne navigere rundt i bogen.

Om forfatterne:

Teknisk Ståbi bliver altid redigeret af et særdeles kyndigt forfatterhold med repræsentanter fra det nationale og internationale Eurocodearbejde.

Fagredaktør:

Ingeniørdocent emeritus, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen

Forfattere:

Civilingeniør, lic. techn. Dirch H. Bager

Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt

Civilingeniør, ph.d. Thomas Cornelius

Docent, lic. techn. Per Goltermann

Civilingeniør, lic. techn. Lars Pilegaard Hansen

Civilingeniør, ph.d. Lars Zenke Hansen

Civilingeniør, lic. techn. Svend Ole Hansen

Ingeniørdocent emeritus, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen

Lektor, ingeniør Henning Laustsen

Civilingeniør, ph.d. Martin Uhre Mandrup

Civilingeniør Gunnar Mohr

Lektor, civilingeniør Bo Mortensen

Civilingeniør, ph.d. Jørgen Munch-Andersen

Civilingeniør Carsten Munk Plum

Udviklingschef, professor, lic. techn. Jørgen S. Steenfelt

Civilingeniør, lic. techn. Eilif Svensson

Civilingeniør Ejnar Søndergaard

Udviklingschef, lektor, akademiingeniør, Carsten S. Sørensen

Civilingeniør Finn Olaf Precht Sørensen

 

Teknisk Ståbi, 23. udgave

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag, 2015

436 sider, rigt illustreret, indbundet

ISBN-nr. 978-87-571-2844-4

Vejl. kr. 499,00 inkl. moms

www.praxis.dk

 

www.altomhjemmet.dk finder du produkter for private 

www.altomteknik.dk/indhold/bygge-teknik.aspx for erhverv

se lokale leverandører og håndværkere på www.altombyen.dk

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik