Kondensatpumpe

En kondensatpumpe er en automatisk løftestation til bortpumpning af kondensat på en naturlig måde. En kondensatpumpe er velegnet til at pumpe kondensat, der opsamles under kloakniveau og ikke kan bortledes ved naturligt fald til kloaksystemet eller bygningens afløb. Læs mere om en kondensatpumpe og dens virkemåde i pumpe ståbi.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Pumpe Ståbi®
Køb bogen

Leverandører