Borerørspumpe

En borerørspumpe kan anvendes til vandboringer, tanke, vandforsyning, pumpestationer, bassiner og kunstvanding. Ligeledes kan en borerørspumpe også anvendes til at bekæmpe brande. Læs mere om en borerørspumpe og alle de andre pumpetyper i pumpe ståbi.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Pumpe Ståbi®
Køb bogen

Leverandører