Kapitler

"Kapitel 2 omhandler enheder inden for pumpe området. Kapitlet berører følgende; SI-systemet, SI-præfikser, omsætning af enheder, dimensionskontrol, dimensionsløse størrelser og eksempler på dimensionsløse parametre."

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Pumpe Ståbi®
Køb bogen