Pumpe Ståbi®


Køb bogen

 

 

Leverandører af pumper finder du her

Pumper indgår i mange sammenhænge og mange teknikere arbejder med pumper, det være sig inden for projektering, drift eller vedligehold af pumpeanlæg. Pumpe Ståbi henvender sig netop til dem.
 
I Pumpe Ståbi® kan man læse om de basale emner, f.eks. væskestrømning, pumpetyper mv., og man kan bruge bogen når man skal dimensionere rør og tætninger. Beslægtede emner, f.eks. el-motorer, måleteknik og korrosion, behandles indgående.
 
Til bogen hører software, der kan downloades gratis her fra siden. Det drejer sig om programmer til beregning af hhv. volumenstrøm, indre diameter, driftspunkt og trykstød.
 
Målgruppe:
Maskiningeniører, maskinmestre m.fl.
 
Beregning af rørledning
(> Download)
 Programmet kræver indtastning af bl.a. enkelttabskoefficienter, der findes i kapitel 4.5.2
 
Beregning af pumpes arbejdspunkt
(> Download)
 
Der gøres opmærksom på, at hverken forfatter eller forlag kan gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller følger af disse i programmerne.
  

Indholdsfortegnelse


Matematik, statistik og økonomi
Enheder
Væskers fysiske egenskaber
Væskestrømning
Centrifugalpumper
Fortrængningspumper (positive pumper)
Andre pumpetyper
Akseltætninger
Trykstød i rørledninger
Armaturer
Pumpestationer
Rørledninger
El-motorer og styring
Måleteknik
Korrosion og materialer
Vedligehold af pumpesystemer
Køb af pumper
Installation af pumper
Eksempler på anvendelse af centrifugalpumper
Oversigt over normer for centrifugalpumper
Grafiske symboler for pumper og ventiler

Formler, formelsamling og teknisk viden

enhedsomregner

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik