Valsning af metalprofiler

Valsning af metalprofiler i maskin ståbi

Valsning af metalprofiler sker efter meget komplicerede og beskyttede produktionsmetoder, der er udviklet til formålet.

Dette sikrer et højt kvalitetsniveau på emnerne, samt at profilets originale udformning fastholdes under processen, indenfor meget små tolerancer. Metallets mekaniske styrke kan øges betydeligt ved en efterfølgende varmebehandling, der ligeledes kræver specialudstyr.


 Leverandør af valsning af metalprofiler:

Se også her

 

Gustav Østergaards Maskinfabrik A/S
Hedevej 44 - 7171 Uldum                      gustav østergaard
Tel: +45 75 82 05 88
Fax: +45 75 82 98 22

E-mail: info@gustav-oestergaard.dk

www.gustav-oestergaard.dk

Stærk i stål - valsning efter mål
                                                                                               
Professionel profilvalsning til den danske industri

Med over 50 års erfaring i valseteknik, stiller vi gerne hele vort know-how og al vor ekspertise til Deres rådighed, som underleverandør til jern- og metalindustrien.

Det sikrer Dem en høj kvalitet og hurtig leveringstid.

Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud.

læs mere om os på www.gustav-oestergaard.dk

annonce

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Maskin Ståbi®
Køb bogen