Ståltove

Ståltove i Maskin Ståbi

Ståltove er mere elastiske end de enkelte tråde på grund af disses vikling i spiral. Der kan dog ikke fastlægges nogen elasticitetsmodul for helt tovet, da forholdet mellem den beregnede spænding og tøjningen ikke er konstant. Foruden den elastiske deformation må der regnes med en blivende forlængelse på 0,2-0,5% efterhånden som tovet bruges.

Leverandør af ståltove:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Maskin Ståbi®
Køb bogen