Maskinmesteruddannelse

Uddannelsen til maskinmester er Danmarks bredeste tekniske professionsbachelor uddannelse, og maskinmestre bestrider i dag stillinger inden for et utal af forskellige brancher både til lands og til vands, nationalt og internationalt.
Uddannelsen er også oplagt, hvis du interesseret i at kombinere det praktiske med det teoretiske, og hvor verdens muligheder ligger åbent. Det er i dag frivilligt, om du vil tage de maritime tilvalgsfag på studiet, da uddannelsen i højere grad end førhen ofte fører til lederstillinger i større virksomheder inden for energi, forsyning, off-shore, produktion eller service.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Maskin Ståbi®
Køb bogen