Gear

Et gear er en del mekanisk transmission, som via tandhjul overfører en roterende bevægelse fra én aksel til en anden. Akslernes tandhjul har i almindelighed forskellige antal tænder, og forholdet mellem tandhjulenes omdrejningshastigheder, som kaldes udvekslingsforholdet, er det omvendte af forholdet mellem tandantallene. Gear anvendes bl.a. i mange værktøjsmaskiner, vindmøller og generelt i industrielle maskiner. Der mest kendte gear typer er planetgear, tandhjulsgear, snekkegear, fladgear, vinkelgear med mere.

Leverandører af gear:

Se også her

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Maskin Ståbi®
Køb bogen