Gasmotor

Gasmotor i Gas Ståbi

En gasmotor er en forbrændingsmotor, som drives med gasformige brændstoffer. Den første brugbare gasmotor blev bygget af franskmanden J. Lenoir, og motortypen blev siden videreudviklet af tyskerne N.A. Otto og E. Langen, som i 1876 konstruerede firetaktsmotoren. Gas var på den tid det eneste brændstof til forbrændingsmotoren, som kunne fås i større mængde, og motoren fik stor udbredelse i små industrivirksomheder.
 
Efter 1900 blev gasmotorens anvendelse begrænset af prisen på bygas og af elmotorens fremkomst. Fra 1990'erne har gasmotoren fået ny aktualitet med naturgas og biogas som brændstof. Den er miljøvenlig på grund af høj virkningsgrad, og fordi gas giver renere forbrænding end kul, olie og benzin.
 
Gasmotorer anvendes ofte på decentrale kraftvarmeværker som drivkraft for generatoren, samtidig med at motorens varmeafgivelse udnyttes som fjernvarme. Gasmotorer er oftest firetaktsmotorer.

Vedligeholdelse af gasmotorer:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Gas Ståbi®
Køb bogen

Leverandører