Biogas

Biogas er typisk sammensat af 60-70% metan, 30-40% kuldioxid, 0-2% vanddamp, 0-2% svovlbrinte samt aerosoler. Svovlbrinteindholdet i de fleste anlæg ligger dog langt under 1%, og giver derfor ingen rensningsproblemer. Biogas bliver typisk renset gennem et gasfilter, og drænet for vand gennem vandudladere og evt. køletørrere.

Biogas anvendes til direkte forbrænding i motorer eller kedler, i fjernvarmeværker, kraftvarmeværker og i rensningsanlæg. Biogassen er på grund af sin kemiske sammensætning velegnet til anvendelse i gasmotorer.

Viden om biogas:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Gas Ståbi®
Køb bogen