Bevægelsesfuger

Bevægelsesfuger

Kompensatorer er vitale elementer i de fleste industrianlæg. De er monteret som fleksible forbindelser i luft og røggas rør og kanalsystemer til at tage op eller kompensere for termisk ekspansion, vibrationer og forskydninger. I dag er fremskridt i behandlingen og skabe teknologier, kombineret med høje krav om effektivitet. Dette, sammen med en klar orientering mod miljøbeskyttelse, stiller høje krav til ekspansionsfuger design. Når du vælger den rigtige ekspansion fælles for ansøgningen, skal en række vigtige faktorer tages i betragtning:

Driftsbetingelser
Kemisk eller termisk modstand
Pressure modstand, støjdæmpning
Bevægelser

Viden om bevægelsesfuger:



Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Gas Ståbi®
Køb bogen

Leverandører