Gas Ståbi®


Køb bogen

Gas Ståbi® er et opslagsværk til rådgivende ingeniørfirmaer, der projekterer og fører tilsyn med gasinstallationer, og til VVS-installatører der udfører og servicerer gasanlæg og installationer.

Hovedvægten er lagt på gasinstallationer til små og store opvarmningsanlæg samtidig med, at der er fyldige beskrivelser af kommercielle og industrielle gasanlæg og installationer.

Alle tekniske beskrivelser og beregninger er illustreret ved hjælp af talrige eksempler, således at bogen kan anvendes direkte i det daglige arbejde.

 1. Indholdsfortegnelse
 2. produktion
 3. forsyningssystemer og anvendelse af gas
 4. gassammensætning og egenskaber
 5. gasforbrænding og gasbrændere
 6. gasinstallationer
 7. ventilation og aftræk
 8. gasmåling
 9. gasfyrede kedler
 10. gasfyret kraftvarmeproduktion
 11. andre gasfyrede apparater
 12. miljøforhold
 13. drift og vedligeholdelse
 14. indregulering og prøvning
 15. måleudstyr
 16. skorstene
 17. myndighedsforhold

Formler, formelsamling og teknisk viden

enhedsomregner

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik