EMC

EMC i Elektronik ståbi

EMC står for electro-magnetic compatibility, der kan oversættes til elektromagnetisk forenelighed.

Ifølge IEC kan begrebet EMC defineres som: et udstyrs eller et systems evne til at fungere tilfredsstillende i sit elektromagnetiske miljø uden at påføre andet udstyr i dette miljø uacceptable forstyrrelser.

Læs meget mere om EMC i elektronik ståbi

emc boll 2

 

logo

CB Svendsen A/S
Kirke Værløsevej 22-24
3500 Værløse
Tel: 44 48 52 86
Fax: 44 48 57 84
E-mail: cbs@cb-svendsen.dk

www.cb-svendsen.dk

billede 1     billede 2     billede 3

I vort EMC-laboratorium er vi i stand til at teste på færdige apparater og konstruktioner under udvikling. Vi tester op imod nationale og internationale standarder.

EMC-laboratoriet kan med fordel benyttes i forbindelse med et udviklingsforløb, hvor der er lagt løbende CE-tests ind i udviklingsplanen. Dermed går det færdige produkt lettere igennem den endelige godkendelse.

Hvis der ønskes vejledning eller assistance, tilbyder vi kvalificeret konsulentbistand inden for alle EMC-relevante områder, herunder apparatkonstruktion, printlayout og forslag til ændringer af eksisterende udstyr.

Vi tilbyder endvidere udlejning af faciliteterne.

læs mere på www.cb-svendsen.dk

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Elektronik Ståbi®
Køb bogen