Elektronik Ståbi®


Køb bogen

Elektronik Ståbi® fortæller om de basale, elektroniske "byggesten" - komponenterne - og om, hvordan man sætter dem sammen til kredsløb og opstiller beregningsmodeller for disse.

Der findes endvidere kapitler om optoelektronik, AV-medier og akustik. Evigaktuelle emner som EMC (Electromagnetic Compatibility) og BEM (Bioelectromagnetics) behandles. Bogen afsluttes med en oversigt over relevante standarder og standardiseringsorganisationer.

Leverandører af og viden om el og elektronik finder du her

Målgruppe
Svagstrømsingeniører, elektronikteknikere m.fl.

Indholdsfortegnelse

 1. Matematik
 2. Fysik
 3. Analog kredsløbsteknik
 4. Filtre
 5. Lineære aktive kredse
 6. Ulineære systemer
 7. Modulation
 8. Digitale kredsløb
 9. Digital signalbehandling
 10. Signaltransmission
 11. Transmissionsledninger
 12. Antenner
 13. Radiobølgers udbredelse
 14. Højfrekvensteknik
 15. Oscillatorer
 16. Optoelektronik
 17. AV-medier
 18. Strømforsyning
 19. Realisering af kredsløb
 20. Akustik
 21. EMC
 22. BEM
 23. Standarder

Formler, formelsamling og teknisk viden

enhedsomregner

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik