Grundlæggende viden

Grundlæggende viden; Hele 1. kapitel omhandler grundlæggende viden inden for El branchen og retter sig mod teknikere og ingeniører der opererer i denne branche. Kapitlet berører elektroteknik, magnetisme, standardisering, regelsæt for el-installationer og endeligt referencebetegnelser.

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

El Ståbi®
Køb bogen